BRINE TO WATER PRINCIPLE

V plastové trubce, několik set metrů dlouhé (zemním kolektoru), cirkuluje nemrznoucí směs, která se průchodem zemí „ohřívá“ o několik stupňů Celsia (v nezamrzlé hloubce je stálá teplota cca 4°C). Poté putuje do výměníku tepelného čerpadla (výparníku), kde se ochladí, tj. odebere se onen tepelný přírůstek a ochlazená směs zamíří zpět do kolektoru k opětovnému zahřátí. Tento cyklus se neustále opakuje.

Advantages

  • stable heating performance
  • long-term service life
  • savings of up to 70% of costs
  • quiet operation

Disadvantages

  • higher investment costs (drilling)
  • ground work (surface collector)