AIR TO WATER PRINCIPLE

Vnější jednotkou (výparníkem s ventilátorem), umístěnou venku, je nasáván vzduch, ze kterého je odebírána tepelná energie, a opětovně je tento vzduch (ochlazený) vháněn do venkovního prostoru. Vnitřní jednotka, umístěna v objektu, zabezpečuje výrobu topné vody a TUV.

Advantages

  • price/performance ratio
  • universal use
  • simple installation

Disadvantages

  • less efficient in heavy frost