WATER TO WATER PRINCIPLE

Pro tento systém je přírodním zdrojem povrchová, podzemní nebo spodní voda. Ze zdroje (většinou ze studny) odebíráme vodu, necháme ji projít výměníkem tepelného čerpadla (výparníkem), který z ní odebere část tepla, a zase ji vracíme zpět do země druhou (vsakovací) studnou. Vzdálenost mezi vrty by měla být minimálně 10m, nejlépe ve směru podzemních proudů : zdrojová – vsakovací studna.

Advantages

  • high heating factor
  • short payback time
  • lower acquisition costs

Disadvantages

  • few suitable locations
  • requirements for chemical composition